Παρακολούθηση Προϋπολογισμού 2022-23

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 ΜΑΪΟΣ 2023 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 ΜΑΪΟΣ 2022 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 ΜΑΡΤΙΟΣ-2022 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-2022 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-2022  

Μετάβαση στο περιεχόμενο