Διαθέσεις και τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών

Έχοντας υπόψη την 19η/26-09-2022 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο διαθέσεις και επανατοποθετήσεις εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών).

Θα ακολουθήσει αύριο η πρωτοκολλημένη απόφαση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο