Τοποθετήσεις – Αποσπάσεις και Διαθέσεις εκπαιδευτικών (Β)

Έχοντας υπόψη την 16η/18-08-2022 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνεται η Β΄ φάση τοποθετήσεων – αποσπάσεων και διαθέσεων εκπαιδευτικών

Μετάβαση στο περιεχόμενο