Τοποθετήσεις Νεοδιόριστων – Αποσπάσεις & Διαθέσεις εκπαιδευτικών (Γ)

Έχοντας υπόψη την 17η/24-08-2022 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνονται:

α) οι τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

β) η γ φάση τοποθετήσεων / αποσπάσεων / διαθέσεων εκπαιδευτικών ΔΔΕ Κορινθίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27410 – 77023 (Γραμματεία ΠΥΣΔΕ)

Α] Τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Β] Τοποθετήσεις – Αποσπάσεις – Διαθέσεις Εκπαιδευτικών (φάση Γ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο