Τελικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της ΔΙΔΕ Κορινθίας

Χρονική Περίοδος δηλώσεων προτιμήσεων σχολικών μονάδων από τους υποψηφίους:

Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 08:00Τρίτη 11 Απριλίου 2023 23:59

Η υποβολή δηλωσης προτίμησης γίνεται στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων.(schooldirectors.minedu.gov.gr)

Μετάβαση στο περιεχόμενο