Πρόταση τοποθέτησης σε εναπομείναντα οργανικά κενά (ΓΠ) – Πρόταση τοποθέτησης σε οργανικά κενά (ΕΑΕ)

Σύμφωνα με την 07η/04-07-2023 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνονται:

α) η πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας σε εναπομείναντα οργανικά κενά

β) η πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε οργανικά κενά

γ) τα εναπομείναντα οργανικά κενά Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής

και δίνεται προθεσμία από Τετάρτη 05-07-2023 μέχρι και την Παρασκευή 07-07-2023 για υποβολή αιτημάτων διορθώσεων επί των πινάκων.

Θα ακολουθήσει η έκδοση απόφασης των τοποθετήσεων σε οργανικές θέσεις έτους 2023.

Προτείνεται οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία (και ηλεκτρονικά εφόσον επιθυμούν) την ερχόμενη Πέμπτη 06-07-2023.

Θα ακολουθήσει, η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ, προσωρινής τοποθέτησης για τους εκπαιδευτικούς που παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου και απόσπασης/διάθεσης στο Μουσικό, στα σχολεία ΕΑΕ ή/και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο