Επιλεγέντες εκπαιδευτικοί για το πρόγραμμα Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων 2023-2024

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί [ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΣ-ΕΔΕΜ.xlsx] καλούνται να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής πρόσληψης τους [ΣΥΝ1_ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘ_ΕΔΕΜ_2023_24.doc] και να δηλώσουν την σειρά προτίμησης ΣΚΑΕ με βάση τα κενά του επισυναπτόμενου πίνακα [ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΕΙΔΙΚΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΚΕΝΑ-ΚΑΙ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ-ΩΡΩΝ.pdf], την οποία μας αποστείλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.kor.sch.gr Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δήλωσης: Τετάρτη 27/12/2023. Η απόφαση πρόσληψης και τοποθέτησής των εκπαιδευτικών θα ανακοινωθεί την … Περισσότερα

Επιλεγέντες εκπαιδευτικοί για το πρόγραμμα Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίων 2023-2024

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί [ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ.xlsx] καλούνται να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής πρόσληψης τους και να δηλώσουν την σειρά προτίμησης ΣΚΑΕ με βάση τα κενά του επισυναπτόμενου πίνακα [ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΚΕΝΑ-ΚΑΙ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ-ΩΡΩΝ.pdf], την οποία μας αποστείλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.kor.sch.gr Καταληκτική ημερομηνία αποστολής δήλωσης: Τετάρτη 27/12/2023. Η απόφαση πρόσληψης και τοποθέτησής των εκπαιδευτικών θα ανακοινωθεί την Δευτέρα 8 … Περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο