Τοποθετήσεις – Αποσπάσεις και Διαθέσεις Εκπαιδευτικών (Β΄ Φάση)

Έχοντας υπόψη την 10η/08-09-2023 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνεται το σχέδιο απόφασης που αφορά την Β΄ Φάση τοποθετήσεων – αποσπάσεων και διαθέσεων εκπαιδευτικών έτους 2023.

Μετάβαση στο περιεχόμενο